• Binlerce Tenteye Atılan İmza...
İK Politikamız

İnsan Kaynakları politikamız çalışanlarımızın hedefleri ve şirket hedeflerini bütünleştirerek orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda oluşturulur ve uygulanır.

  • Profesyonel iş yaklaşımının, sorumluluk almanın ve katılımcılığın özendirildiği; dinamik, iletişimi kolaylaştırıcı, yalın ve iyi işleyen bir organizasyon yapısı sağlanır

  • Bireysel ve toplumsal duygusu gelişmiş insan gücünü ve sistemini oluşturmak için katma değer yaratan yöntemler benimsenir.

  • Çalışanların kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak ve şirkete aidiyetlerini artıracak etkin tanıma ve ödüllendirme sistemleri uygulanır

  • Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilir

  • Çalışanlarımızın gelişim içinde olmalarına fırsat yaratılır.

  • Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenir.

Uluslararası standartlara çözümler sunuyoruz!